Kontakt

Mgr.Simona Miškovičová
MSA International s.r.o.
IČO: 48 219 622
Lazovná 60
97401 Banská Bystrica
Mobil: 00421908469731

e-mail:
smsimonne@gmail.com  - mail Plávanie

web stránky:

https://www.simswim.sk

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0304731953/0900