Intenzívny víkendový kurz plávania

Prípravná a základná plavecká výuka

Hlavnými úlohami je oboznámiť jedincov s vodným prostredím, zvládnutie plaveckých prvkov, ktoré majú vzťah k základom techniky plávania. Okrem základných plaveckých zručností (splývanie, dýchanie, orientácia vo vode, práca kraulových, znakových, prsiarskych nôh) učia sa techniku jedného plaveckého spôsobu počas jedného intenzívneho kurzu t.j. 8 hodín výuky plávania. Cenník

Zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov

Cieľom je oboznámiť jedincov s technikou plaveckých spôsobov. Vybrané technické cvičenia majú plavcovi umožniť lepšie pochopenie pohybov vo vode a jednotlivých plaveckých spôsobov. Správnou technikou sa docieli ekonomickosť plávania a šetrenie energie. Cenník

Víkendové kondičné plávanie

Kurz zameraný na zdokonaľovanie všestranného pohybového základu. Všeobecná kondičná príprava prispieva k telesnému rozvoju sily, rýchlosti, vytrvalosti, koordinácie, flexibility a obratnosti. Cenník

* nie je schopný plávať bez plaveckých pomôcok ** zapláva súvisle viac ako 100m, ovláda základy aspoň jedného zo základných plaveckých spôsobov *** zapláva súvisle viac ako 100m, ovláda základy plaveckých spôsobov znak, prsia, kraul