O mne

Profil zakladateľky Mgr. Simona Miškovičová

  • diplomovaná osobná trénerka plávania III. kvalifikačného stupňa
  • osobná trénerka fitness a kulturistiky I. kvalifikačného stupňa
  • trénerka aerobiku I. kvalifikačného stupňa
  • CREATOR, MASTER TRAINER a inštruktorka HoOpingFit Programm
  • vlastník ochrannej známky HoOpingFit
  • inštruktorka skupinového cvičenia WORLD JUMPING
  • osobná trénerka Aquafitness
  • dlhoročné skúsenosti /trénerka od roku 2008/ v oblasti plávania, fitness a zdravého životného štýlu
  • absolventka Telesnej výchovy a Geografie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

CEO & Founder MSA International s.r.o.

Simona Miškovičová